En andra chans..

Ljusa dagar ser jag det som något positivt att jag drabbades av Schwannomet, det fick mig att stanna upp och tänka till vad livet egentligen går ut på, och vad som är viktigt här i livet. Inte minst nu efteråt då jag måste träna på balans, styrka kondition m.m. för att återkomma till den nivån jag hade för några år sedan. Att bara tänka hur man vill göra räcker inte, det måste göras också. Jag tänker på parallellen till Gandalf i sagan om ringen som försvann i kamp med en Balrog och sedan återkom (återupstod?) som Gandalf den vite, visare och starkare än innan. På ett sätt känner jag mig visare, men inser att min kamp med Balrogen är inte över, att träna regelbundet, bli mer social m.m. kommer inte av sig själv, förändringar kräver ansträngning. Men hade det inte hänt är det troligt att jag fortsatt i tangentens riktning och jag tror och hoppas att jag nu kommer att få ut mer och ge andra mer under min tid som pensionär. Tangentens riktining var drömmar och teorier, men lite praktik. Den nya riktningen är att inse att det som är viktigt här i livet är inom räckhåll men en viktig del är att lägga en lagom ambitionsnivå och se till att det faktiskt blir av.